Congratulations Brazilian Jiu Jitsu Professor Amir Yafawi!

With great pride, The Kombat Arts Training Academy would like to offer our Congratulations to our very  own  Brazilian Jiu Jitsu  Professor Amir Yafawi for his Double Gold Medal win this weekend at the Ontario Open International Jiu Jitsu Championships. With these victories he has earned a spot in the Worlds 2015.

 

Brazilian Jiu Jitsu BJJ

King Kong Jiu Jitsu WIns Double Gold!!